Selecteer een pagina

Neolith® + Pureti = Zelfreinigende en Duurzame Gevels

Luchtvervuiling is een ernstig probleem in de grote steden en vaak worden de veiligheidslimieten voor de volksgezondheid overschreden. In deze zin is in Europa al een richtlijn goedgekeurd, die bepaalt dat de EU ervoor moet zorgen dat zijn uitstoot van broeikasgassen in 2050 80% lager ligt ten opzichte van de niveaus van 1990.

Neolith® wil een antwoord bieden voor dit ernstige probleem en voegt zich bij de bijdrage voor het behoud van het milieu. Daarom brengt het bedrijf een revolutionaire behandeling voor zijn gevellijn SKYLINE op de markt: PURETI

NEOLITH®, voor een schonere planeet voor iedereen.

Wat is Pureti?

Een behandeling op waterbasis met titaandioxidenanodeeltjes die op Neolith gespoten wordt om een fotokatalytisch, zelfreinigend en vervuilingswerend effect te creëren.

Wat houdt het in?

De Pureti-behandeling zorgt voor een continue zelfreiniging van de gevels. Bovendien worden de verontreinigende stoffen beperkt, wat op zijn beurt tot een betere luchtkwaliteit leidt.

Hoe werkt het?

De technologie Neolith® + Pureti creëert zelfreinigende oppervlakken die de lucht reinigen via twee fundamentele processen: FOTOKATALYSE en SUPERHIDROFILIE.

De gevels van de gebouwen worden in de loop der tijd vuil. Op een gegeven moment zitten ze vol vervuilende stoffen die door de lucht op het oppervlak achtergelaten worden.

Wanneer het oppervlak in contact komt met zonlicht (of enkele ledlampjes) worden de titaandioxidedeeltjes geactiveerd. Deze gebruiken de energie van het licht om het vocht in de lucht te veranderen in oxidatiemiddelen die de stikstofdioxidedeeltjes en vervuilende stoffen onschadelijk maken en ze veranderen in waterdamp en zout.

De technologie Neolith® + Pureti creëert zelfreinigende oppervlakken die de lucht reinigen via twee fundamentele processen: FOTOKATALYSE en SUPERHIDROFILIE.

De gevels van de gebouwen worden in de loop der tijd vuil. Op een gegeven moment zitten ze vol vervuilende stoffen die door de lucht op het oppervlak achtergelaten worden.

Wanneer het oppervlak in contact komt met zonlicht (of enkele ledlampjes) worden de titaandioxidedeeltjes geactiveerd. Deze gebruiken de energie van het licht om het vocht in de lucht te veranderen in oxidatiemiddelen die de stikstofdioxidedeeltjes en vervuilende stoffen onschadelijk maken en ze veranderen in waterdamp en zout.

Dit proces wordt FOTOKATALYSE genoemd en het herhaalt zich miljoenen keren per seconde, totdat alle vervuilende stoffen vernietigd zijn, zodat het oppervlak zich continu zelf reinigt.

Om de behandeling compleet te maken, treedt er SUPERHIDROFILIE op. Dankzij de eigenschappen van de ‘Neolith® + Pureti’-gevels verspreidt het water zich wanneer het regent gelijk over het oppervlak, waardoor de resterende vuildeeltjes afgevoerd en vernietigd worden. Het oppervlak wordt helemaal schoon. Er blijven zelfs geen watersporen achter.

¿Qué ventajas ofrece?

AUTOPULIZIA, grazie all’effetto fotocatalitico che si sviluppa.

DECONTAMINAZIONE, perché neutralizza le sostanze nocive per l’ambiente.

AZIONE ANTI-BATTERICA, perché blocca la proliferazione di microbi.

AZIONE ANTI-ODORI, con eliminazione totale dei cattivi odori organici.

ANTI-ALLERGIA, perché purifica continuamente e migliora l’aria che respiriamo.

Elke 4m2 = Decontaminerend effect van een boom.

Elke m2 = Verwijdert 1 auto uit het verkeer gedurende 1 jaar.

Milieucertificaten

De technologie Neolith + Pureti is NSF-gecertificeerd en de keuze voor deze technologie in het bestek levert LEED-punten op.

Het project van de Europese Unie waartoe Pureti behoort, iScape, is door Horizon 2020 uitgeroepen tot een van de technologische storingen die de Europese Unie in de komende 60 jaar zal vormen.